Keeleteadlane kohtupingis

Kummalisel kombel ei saanud kohtupingis istuda, vaid tuli seista. Tuleb välja, et tegemist ei olnud üldse pingiga, vaid ‘kohtupink’ on sarnasem sõnaga ‘treipink’, sest kumbki neist pole tegelikult pink, vaid lubab enda abil midagi teha. Keeleteadlane treib kohtupingi abil tõestusmaterjali. Seekord rääkis Martin Aher kohtupingis hoopis ajakirjanikuga oma juba lõppenud kaasustest.

Eesti Rahvusringhäälingu saate “Uudishimu Tippkeskus” raames rääkisime kurikuulsast Remo Holsmeri laimukaasusest, mille vallandas Postimehe artikkel “Lipsustatud sahkerdaja”. Samuti selgitasime, kuidas ühe kindlustuslepingu vaidluses mängis otsustavat rolli väljend “valvatav territoorium” ning selle esmapilgul kahe silma vahele jääv mitmetähenduslikkus.

Samuti sai Martin Aher selgitada tingimuslause tõlgendamise keerdkäike. Saatejuht küsis pealtnäha lihtsa lause kohta: “Kui Kati laulab, siis Mari mängib klaverit”. Kuid keeleteadlased pole endiselt täiesti kindlad, kuidas seda lauset formaalselt analüüsida olukorras, kus Kati ei laula. Kui see lause on selles olukorras tõene, siis piisab iga tingimuslause tõesuseks, tingimuse väärusest. Siis oleks muuhulgas tõene järgnev jabur väide: “kui maa on lapik, siis maa on palli kujuline”. Kui tingimuslaused on tingimuse vääruse puhul tervenisti väärad, siis oleksid väärad ka iseenesest mõistlikud väited: “kui kell on 8, siis on tööpäev alanud”. See väide oleks väär alati, kui kell ei ole 8. Kahjuks ei jäänud nende ja teiste probleemide lahti rääkimiseks aega.

Kohtulingvistikat puudutav osa saatest algab 16. minutil. Enne seda kõneldakse eesti keele äriplaanist ning teistel põnevatel eesti keele ja keeleteadusega seotud teemadel.

Postituse autor Martin Aher on Mind the Meaning partner, kes tegeleb kohtulingvistika kaasustega. Üksiku pingiga saali on pildistaud ® Angel Luciano / Unspalsh.