Aitame juristidel tõlgendada mitmetähenduslikke ja vaidlusi tekitavaid õigustekste

MEIE EKSPERDID ON KEELETEADLASED, KES OSKAVAD KIRJUTADA EKSPERTARVAMUSI, MIS KAJASTAVAD TEADUSES VALITSEVAT KONSENSUST. 

Aitame juristidel tõlgendada mitmetähenduslikke ja vaidlusi tekitavaid õigustekste, nagu lepinguid ja seaduseid. Tihti küsitakse, mida tähendab see või teine väljend või lause, sest erinevatel osapooltel on vastuolulised tõlgendused. Tähenduse esile toomiseks tõlgime huvipakkuva õigusteksti formaalloogika keelde lähtudes keeleteaduses valitsevast konsensusest. Formaaltõlke tulemusena selguvad teksti tõlgendusvõimalused, tuuakse esile veenvad näitelaused ning stsenaariumid ühe või teise tõlgenduse usutavuse poolt ja vastu.

Lisaks analüüsimisele aitame õigustekstide mustandites tuvastada mitmemõistatavaid, kuid sisult kriitilise tähtsusega kohti. Mustandi tõlgendusspektri koostamiseks tõlgime selle formaalloogika keelde, mis toob välja kõik tema tähendusvarjundid. Pakume välja alternatiivseid sõnastusi, mis juba eos aitavad vältida vaidluste teket. Lõpptulemuseks on õiguslikult selgem tekst.

Kutsume teid tutvuma järgmise näidiskaasusega: