Koostame tööstusdisaini semiootilise ekspertarvamuse kohtule esitamiseks

Tööstusdisaini vaidlused kerkivad valdavalt juriidiliste isikute vahel ja ametlikus asjaajamises patendiametiga. Näiteks võib juhtuda, et mõni teie konkurent asub jäljendama teie poolt registreeritud disainilahendust või patendiamet ütleb, et teie poolt registreerimiseks esitatud tööstusdisaini lahendus sarnaneb mõne juba registreeritud lahendusega. Euroopas registreeritakse ligi 80 000 tööstusdisaini lahendust aastas. 2014. aastal vaidlustati EUIPO kaudu ligi 3000 lahenduse registreerimine.

Tööstusdisaini kaitse seadus sätestab, et tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline (näiteks pakendikujundus) või ruumiline (näiteks mobiiltelefon) väliskujundus. Viimase all mõistetakse välisilme tunnusjoonte kogumit, mille moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. Näiteks mobiiltelefoni disaini määrab mingi kuju (vorm) ja nuppude asetus (konfiguratsioon). Samuti võivad telefonil olla korrapärased, rütmilised sisselõiked külgedel (ornament), värviline ümbris (värvilahendus), krobeline tasaosa (faktuur) ja metallist korpus (materjal).

Abistame advokaate, tootjaid ja tarbijaid tööstusdisaini vaidlustel koostades semiootilise ekspertarvamuse. Millest semiootiline ekspertarvamus koosneb? Kuidas selleni jõutakse? Ja miks peaks sellise arvamuse tellimise kasuks otsustama? Semiootika ekspertarvamuste koostamisel lähtume Charles Sanders Peirce'i ja Ferdinand de Saussure'i teadusteoreetilistest alustest ning spetsiifilisematest tajupsühholoogia, kultuuriteaduse uuringutest. Toote materjaliga seotud küsimusi semiootiline ekspertarvamus ei käsitle.

Ekspertarvamuse saab esitada kohtule või teisele osapoolele oma õiguslikke argumente toetava tõestusmaterjalina.

SISU

 • Ekspert lähtub uurimiseks esitatud küsimusest.
 • Ekspert analüüsib ja vastab küsimusele.
 • Vastamise aluseks on semiootika meetodid ja tööstusdisaini kaitse seaduse kriteeriumid.

PROTSESS

 1. Kaks tööstusdisaini lahendust tunduvad segadusttekitavalt sarnased või Patendiameti keelduv otsus tundub vaieldav.
 2. Vaidlusega seotud osapool pöördub advokaadi või patendivoliniku poole.
 3. Advokaat või patendivolinik palub semiootikult ekspertarvamust.
 4. Tööstusdisaini vaidlustele spetsialiseerunud semiootik koostab ekspertarvamuse.
 5. Semiootik selgitab ekspertarvamust advokaadile või patendivolinikule.
 6. Ekspertarvamus antakse üle kohtule, Patendiametile või vastaspoolele.

EELISED

 • Puudub vajadus korraldada sotsioloogilisi küsitlusi. Kuivõrd semiootika ekspertarvamused käsitlevad nähtuse struktuuri, siis pole vajadust arvestada kaubamärgi tajumise erinevate kontekstidega.
 • Ühest eksperdist piisab. Semiootika märgimudelid koondavad tööstusdisaini kaitse seaduse kriteeriumid üheks terviklikuks teaduskäsitluseks. Seetõttu piisab küsimuse hindamiseks ühest tööstusdisaini vaidlusega tegelevast semiootikust.
 • Olulise eristamine ebaolulisest. Semiootika selgitab tööstusdisaini välisilme tunnusjoonte omavahelisi suhteid. Näiteks seda, kuidas vorm domineerib mingis vaadeldavas kaasuses üle teiste argumentide.
 • Sama meetod, teine eesmärk. Kuna semiootikateaduse vahendeid kasutatakse tööstusdisaini loomisel, sobib semiootika tööstusdisaini analüüsima.

Meie võrgustikku kuuluvad tunnustatud eksperdid, kelle kompetents ja kogemus on seotud tööstusdisaini semiootilise analüüsimisega. Eelhinnangu koos konkreetse hinnapakkumisega teostame tasuta.