Päring

Edastage meile vaidlusalune tekst, reklaam, tööstusdisain või kaubamärk ja selgitage lühidalt võistlevaid tõlgendusi. Palume Teil probleemi kirjeldamisel olla võimalikult täpne: mida detailsem on meile saadetud kirjeldus, seda tõenäolisemalt oskame ennustada ekspertarvamuse järeldusi ning planeerida aega ja kulutusi. Juhul kui eelistate oma kaasust selgitada mõnel muul moel, siis leiate meie kontaktide loetelu lehe allosast.

Päringud on konfidentsiaalsed ja neid ei avalikustata kolmandatele osapooltele ilma Teie kirjaliku loata.

Hinnad

Kogemus näitab, et iga kaasus on mingis mõttes erinev. Seepärast lähtume oma hinnapoliitikas konkreetsetest asjaoludest ja ühes sellega vastastikuse kokkuleppe põhimõttest. Hinnapakkumise kujundamisel arvestame järgmisi kriteeriumeid:

  • töö maht
  • tähtaeg
  • loodav lisaväärtus
  • ekspertidele ja juristidele makstavad keskmised tunnitasud

Eelhinnanguid koos konkreetse hinnapakkumisega teostame tasuta. Seega küsige julgelt oma kaasuse kohta. Hinnapakkumise tegemisel eeldame suulise suhtluse ja läbirääkimise võimalust. Valdavalt oleme läbirääkimiste kaudu jõudnud mõlemale osapoolele sobiva hinnani.