Dr Martin Aher

KEELETEADLANE MARTIN AHER ON ÕPPINUD TARTU ÜLIKOOLIS, AMSTERDAMI ÜLIKOOLIS JA OSNABRÜCKI ÜLIKOOLIS. TEMA PEAHUVIKS ON OLNUD ÕIGUSTEKSTIDE SEMANTILISED KÜSIMUSED.

Alates 2011. aastast on Martin teinud koostööd advokaatide ja kohtunikega. Tema formaalloogiline lähenemine aitab kohtusaalides arutletavaid kaasusi senisest kiiremini ja parema argumentatsiooniga lahendada.

Martinit motiveeris õiguskeelt keeleteaduslikult analüüsima tema töö Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimistel, kus ta analüüsis läbirääkimisel rahvusvahelise õiguse tekstide sõnastust. Oli selge, et see protsess vajas keelelist tõlgendamist, kuid selle jaoks puudusid täpsed vahendid. Martin läks edasi õppima semantikat, et saada rohkem teada olemasolevate keele tõlgendamise meetodite kohta.


Martini akadeemiline töö on keskendunud õiguskirjanduses laialt kajastatud probleemidele:

  • Kas sidesõna "või" on välistav?
  • Kuidas tõlgendada tingimuslauseid ("kui-siis")?
  • Kuidas sõltub teksti tõlgendus õiguskontekstist?

Martin on võimeline analüüsima ka teisi väljendeid ja probleeme. Martini peamiste huvide kohta saab lisainformatsiooni tema publikatsioonidest.

Martini töö detailide kohta saab lisainformatsiooni tema publikatsioonidest. Vaata


Martini publikatsioonide täielik nimekiri

2013 - Searching for Directions: Epistemic and Deontic Modals in InqS.. With Jeroen Groenendijk. Presentation at TbiLLC 2013. Abstract. Work in progress: slides differ from the abstract.

2013 - Searching for Solutions. Presentation at TbiLLC 2013. Abstract. For a full account, see chapters 5 and 6 of my dissertation.

2012 - Modals and Conditionals in DIS. Presentation at Utrecht University linguistics department.

2012 - Free Choice in Deontic Inquisitive Semantics. Presentation at DGfS, in Frankfurt.

2012 - Modal and Conditional Paradoxes. Presentation at the University of Osnabrück linguistics meeting.

2012 - Deontic Radical Inquisitive Semantics. Presentation at the philosophy department of Carnegie Mellon University.

2011 - Free Choice in Deontic Inquisitive Semantics. 18th Amsterdam Colloquium. See the proceedings paper above.

2010 - Reading Disjunction in Legal Context. Poster at KogWis.

2010 - Disjunction in Legal Language. Talk at the 15th student session, ESSLLI.


2014 - Lühivaade modaalsustele formaalses semantikas. Presentation at the Tartu University Contrastive Linguistics Working Group colloquium. Presented in February.

2013 - Kaevurite mõistatuse lahendus Oletuste Küsivas Semantikas. Theoretical Linguistics in Estonia IV. Presented in December.

2013 - Semantika tööriistad kohtusaalis. Annual conference of the Estonian Cognitive Linguistics Association. Presented in April.

For lawyers - Tingimuslaused 

For lawyers - Semantikud juristidele appi

For lawyers - Sidesõna "või" 

Reviews

2013 - Besold, T.R., Aher,M, Krumnack, U. and Schmidt, M., Formal languages in Logic, A philosophical and Cognitive Analysis. By Catarina Dutilh Novaes. (Cambridge UP, 2012. Price 55.00GBR.) The Philosophical Quarterly, 63:377-379. doi: 10.1111/j.1467-9213.2012.00101.x

Theses

2013 - Modals in Legal Language. Dissertation, University of Osnabrueck. Final version, September 2013. Stable URL: http://repositorium.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2013100711641

2009 - Master thesis. University of Amsterdam.