Tiit Kuuskmäe

on omandanud TARTU ÜLIKOOLIs SEMIOOTIKA magistrikraadi (CUM LAUDE) NING lõpetanud GENFI ÜLIKOOLIs LINGVISTIKA eeldoktorantuuri (CS/DEA). TEMA PÕHIHUVIKS On Ferdinand de Saussure'i märgisüsteemi käsitlus ning viimasel ajal üha enam selle rakendamisega seotud küsimused.

Rakenduslike küsimustega hakkas Tiit tegelema Tartu Ülikooli õpingute ajal. Ta oli mitmete interdistsiplinaarsete töötubade ja mõttetalgute kaasorganiseerija. 2011. aastast alates on ta koos juristide ja kaubamärgivolinikega arendanud semiootilise kohtuekspertiisi mudelit, mis oleks kohandatav kaubamärgivaidlustele. Tänaseks on ta jõudnud praktilise lahenduseni, mis vastab EUIPO kaubamärgivaidluse nõuetele. See lähenemine toob kaubamärgivaidluse teaduslikele alustele ning säästab klientide raha.


Tiidu teaduslike huvide kohta saab lisainformatsiooni tema publikatsioonidest

AKADEEMILISED TEADUSARTIKLID

AKADEEMILISED TÕLKED (prantsuse keelest eesti keelde)

 • Godel, Robert 2008. Genfi saussure’lik kool. Acta Semiotica Estica V: 242-248
 • Saussure, Ferdinand de 2017. Üldkeeleteaduse kursus. Tallinn: Varrak

POPULAARTEADUSLIKUD ARTIKLID (eesti keeles)

 • ülevaade “Eesti Semiootika Selts assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga” Acta Semiotica Estica VII: 328-329 (2010)
 • ülevaade masule pühendatud sotsiaalteaduslikust debatist “Ninanips mas(end)u(se)le, kolmes vaatuses” Acta Semiotica Estica VII: 294-298 (2010)
 • ülevaade masule pühendatud sotsiaalteaduslikust debatist “Ninanips mas(end)u(se)le, kolmes vaatuses” Hortus Semioticus (nr.5, 2010): http://www.ut.ee/hortussemioticus/5_2010/ylevaade.html#IV
 • Sapir Worfi “Keele” tõlke avaldamisele pühendatud artikkel “Kõik grammatikad lekivad” Sirp, 30.04.2010
 • Noam Chomsky sünnipäevale pühendatud artikkel “Chomsky lingvistika lõpplahendus” Sirp, 31.10.2008
 • ülevaade “Semiootilise õppe lahkmel” Acta Semiotica Estica IV: 319-320 (2007)
 • ülevaade “Seitse semiootilist sügisõhtut” Acta Semiotica Estica IV: 316-319 (2007)
 • ülevaade “Elavad mõtted, liikuvad pildid” Acta Semiotica Estica IV: 304-306 (2007)
 • ülevaade “Saussure’i aasta alpiliustike valguses” Sirp, 23.11.2007
 • ülevaade “VII semiootika sügiskool “20. sajand semiootilisis peegleis: kirjandus, ajalugu, filosoofia” Acta Semiotica Estica III: 246-247 (2006)
 • ülevaade “Taasleitud elu — piltidest semiolinal” Acta Semiotica Estica III: 250-251 (2006)
 • konverentsi kokkuvõte „Kohast ja paigast Tartus“ Sirp, 1.10.2004