semiootika

Kui me räägime muljest, siis millest me räägime?

Kui me räägime muljest, siis millest me räägime?

Muljetamine on rahvasuus kergemeelne tegevus, millest tasub hoiduda, kui on soov jätta endast tõsiseltvõetav mulje. Juristid on seadustesse kirjutanud muljelisi piiranguid. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 17 ütleb: “Kellegi au ega head nime ei tohi teotada.” Saamaks aru ühe või teise isiku aust, selle kujunemisele või kaotusele tõukavatest muljetest, tuleks esmalt jõuda kokkuleppele selles, mis asi on mulje.

Kaubamärkide kaitse: semiootika kasutamata potentsiaal

Kaubamärkide kaitse: semiootika kasutamata potentsiaal

Kaubamärkide kaitsmise all mõeldakse üldjuhul kaht aspekti. Neist esimene on kaubamärgi registreerimine. Teine on selle kaitsmine potentsiaalsete rikkujate eest ehk lihtsamini öeldes: rikkumistele reageerimine. Kuid on veel üks aspekt, mis väärib käsitlust: kaubamärk kui selline. Teisisõnu, millest üldse jutt käib, kui midagi registreeritakse või midagi kaitstakse?