Tutvustavad koolitused

Keeleteaduse ja semiootika ekspertarvamused on INNOvaatiline ABIVAHEND õigusvaidluste lahendamisel. 

Paratamatult kaasneb innovatsiooniga mitmeid küsimusi. Kuidas ekspertarvamusi praktikas kasutada? Millal on kohane eksperdi poole pöörduda? Millise vastuse ta annab ja mis kasu sellest on?

Kuigi mitmete muude ekspertiisi liikide, näiteks kohtumeditsiinilise ekspertiisi kõrval on tegemist suhteliselt noore valdkonnaga, on mitmete riikide kohtusüsteemides viimase viiekümne aasta jooksul hakatud ekspertarvamusi küsima ka keeleteadlastelt ja semiootikutelt. Seda eelkõige kaasustes, kus on vaja lahendada keele ja märkide tõlgendamisega seotud küsimusi.

Koolitusel võtame aluseks reaalsed näidiskaasused, mille analüüsimisel rakendame meie erialaseid töövahendeid. Seeläbi selgub, kuidas antud kaasuse puhul keeleteaduslikest ja semiootilistest vahenditest kasu oleks. Kus lahknevad ja kus lõimuvad eksperdi ning seadusliku esindaja (advokaadi, juristi, patendivoliniku) kompetentsid.

Võtke meiega julgesti ühendust, sest koolitusi viime läbi tasu võtmata:

Ees- ja perekonnanimi *
Ees- ja perekonnanimi